Krossbarhet läkemedel

Läkemedelsenheten har tagit fram två stöddokument för att snabbt kunna välja krossbara läkemedel vid sväljsvårigheter och se om tidigare insatta läkemedel kan ges i sond.

Att patienter med sväljsvårigheter blir delvis utan läkemedelsbehandling eller får olämpliga läkemedel krossade är ett problem. Därför har Lathund kross- och öppningsbara läkemedel (pdf) tagits fram för att hitta lämpliga läkemedel till patienter med sväljsvårigheter och/eller sond/PEG. 

Läkemedlen är valda ur sortimentet i slutenvårdsdos på Gävle, Hudiksvalls och Bollnäs sjukhus samt några vanligt förekommande alternativa beredningsformer till dessa. Det är inte en fullständig förteckning över alla krossbara läkemedel.

En snabbguide avseende krossbarhet för hela dossortimentet finns också, se Krossbarhet slutenvårdsdossortiment (pdf).

Sök gärna mer utförlig information i exempelvis Region Skånes ”Stöd vid läkemedelshantering”, finns som app eller på webbsidan. Även boken "Handbook of drugs in enteral feeding tubes", som för användare inom Region Gävleborg även finns som e-bok i sjukhusbibliotekets samling och för äldre läkemedel också skriften ”Sväljes hela” (som tyvärr inte uppdaterats sedan 2013). Dessa tre är också de främsta källorna till guiderna ovan.