Kommunala läkemedelsförråd

På kommunernas särskilda boenden finns läkemedelsförråd av tvåtyper – akutförråd och utökade förråd.

  • Akutförråd har kommunerna rätt att upprätta på samtliga särskilda boenden.
  • Utökade förråd har kommunerna rätt att upprätta på särskilda boenden med korttidsplatser.

Ansvarsfördelning och riktlinjer

Läkemedelsförråd i kommunala boenden - Ansvarsfördelning och riktlinjer

Akutförråd

Fastställt sortiment i akutförråd:
Läkemedelssortiment - Akutförråd Gävleborgs kommuner

Generella ordinationer

Nedanstående ordinationer enligt generella direktiv är en rekommendation från Läkemedelskommittén. För att dokumentet ska gälla som ordinationsunderlag ska det fastställas av läkare med ansvar för boendet.

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Utökade förråd

Kommun Särskilt boende med utökat förråd
Söderhamn Fejan korttids och Åsgården korttids
Ljusdal Furugården LOS korttids
Hudiksvall Fredens kulle korttids
Bollnäs Karlslunds korttids
Ovanåker Gyllengårdens korttids
Nordanstig Bollebo korttids
Hofors Björkbackens korttids
Sandviken

Karl-Johan Rehab
Rosengården

Gävle Bergmästargården korttids
Ockelbo Bysjöstrand


Fastställda sortiment i utökade läkemedelsförråd per kommun
.

ATC-kodsordning

Läkemedelskommittén rekommenderar att läkemedlen i förråden ska vara sorterade i ATC-kodsordning. För att underlätta omställning från ABC-ordning till ATC-ordning i ett kommunalt akutförråd finns bland annat en lathund och etiketter och annat material:

Material för omställning till ATC-kodsordning