Kommunala läkemedelsförråd

På kommunernas särskilda boenden finns läkemedelsförråd av tvåtyper – akutförråd och utökade förråd.

  • Akutförråd har kommunerna rätt att upprätta på samtliga särskilda boenden.
  • Utökade förråd har kommunerna rätt att upprätta på särskilda boenden med korttidsplatser.

Ansvarsfördelning och riktlinjer

Läkemedelsförråd i kommunala boenden - Ansvarsfördelning och riktlinjer

Akutförråd

Fastställt sortiment i akutförråd:
Läkemedelssortiment - Akutförråd Gävleborgs kommuner

Checklista vid avveckling av kommunalt läkemedelsförråd – Platina-id 14-787106 (pdf)

Generella ordinationer

Nedanstående ordinationer enligt generella direktiv är en rekommendation från Läkemedelskommittén. För att dokumentet ska gälla som ordinationsunderlag ska det fastställas av läkare med ansvar för boendet.

Läkemedelshantering - ordination enligt generellt direktiv - särskilda boenden i Gävleborg

Utökade förråd

Särskilda boenden med utökat förråd.

Bollnäs

Ängslunda korttids Arbrå

Läkemedelssortiment – Utökat förråd, Ängslunda Arbrå (pdf) Platina id – 09-749580

Hofors

Björkbackens korttids

Hudiksvall

Fredens kulle korttids

Ljusdal

Furugården LOS korttids

Nordanstig

Bollebo korttids

Ockelbo

Bysjöstrand

Ovanåker

Gyllengårdens korttids

Läkemedelssortiment - Utökat förråd, Gyllengården Edsbyn (pdf) Platina id – 09-793473

Sandviken

Karl-Johan Rehab

Rosengården

Söderhamn

Fejan korttids och Åsgården korttids

ATC-kodsordning

Läkemedelskommittén rekommenderar att läkemedlen i förråden ska vara sorterade i ATC-kodsordning. För att underlätta omställning från ABC-ordning till ATC-ordning i ett kommunalt akutförråd finns bland annat en lathund och etiketter och annat material:

Material för omställning till ATC-kodsordning