Subvention av läkemedel och speciallivsmedel

Instruktion till apoteksaktörer för fakturering till Region Gävleborg.

Information till apoteken

Subvention av läkemedel och speciallivsmedel - instruktion till apoteksaktörer för fakturering till Region Gävleborg – Platina id 09-646679 (pdf)

Information till förskrivare

Läkemedel - Förskrivning med subvention utanför läkemedelsförmånen – Platina id 09-658680 (pdf)

Organisationsnummer

Region Gävleborgs organisationsnummer 232100-0198

Under regler i tabellen nedan kan du se vilka uppgifter som ska finnas med när receptet skrivs och hur det ska faktureras. 

Preparatgrupp Regler
Laxermedel Regler
Smittskydd Regler
Preventivmedel Regler
Psykiatriläkemedel Regler
Läkemedel som inte ingår i den allmänna förmånen Regler
Livsmedel Regler
Fluor till barn Regler
Läkemedel till asylsökande eller till de som saknar tillstånd för att vistas i Sverige Regler