Restnoterade och utgångna läkemedel

Region Gävleborg tar för vissa läkemedel fram information om aktuella restnoteringar. Det kan exempelvis gälla de som påverkar många enheter eller patienter, där förslag på alternativ behöver förtydligas eller på annat sätt kan få stor påverkan. Information som kan vara till hjälp i din kliniska vardag.

Vi på läkemedelsenheten är medvetna om den ökande problematiken kring restnoterade och utgångna läkemedel samt den tidskrävande uppgift det innebär att hitta tillgängliga alternativ, inklusive licens- och extemporeprodukter.

I webblösningen Sil Online (silinfo.se) finns information om restanmälda läkemedel, informationen hämtas från Läkemedelsverket.

Läs om vad restnoterade läkemedel är

Aktuellt