Restnoterade och utgångna läkemedel

Information som kan vara till hjälp i din kliniska vardag vid frågor om restnoterade och utgångna läkemedel. Observera att alla restnoteringar inte presenteras på denna sida. Nedan under ”Aktuellt” presenteras restnoteringar av större slag som till exempel de som påverkar många enheter/patienter, där förslag på alternativ behöver förtydligas eller på annat sätt kan få stor påverkan.

Vad är ett restnoterat läkemedel?

En restnotering av ett läkemedel innebär att det inte går att beställa från tillverkaren. Anledningen till att ett läkemedel restnoteras kan vara många, som bland annat brist på aktiv substans, problem i tillverkningen eller en oväntat hög efterfrågan. Dessa situationer har blivit ett vanligt problem, inte bara i Sverige utan även globalt. Restnoterade läkemedel skapar merarbete i den kliniska vardagen och är också en allvarlig patientsäkerhetsrisk.

Aktuellt