Dosdispenserade läkemedel och Pascal

Dosdispenserade läkemedel är ett hjälpmedel med syfte att underlätta läkemedelshanteringen, samt försöka göra det lättare att kunna ta rätt läkemedel vid rätt tidpunkt.

Läkemedlen levereras i ett dosband med dospåsar för (en eller) två veckors förbrukning åt gången. Varje påse är tydligt märkt med namn, födelsedatum, påsens innehåll och vid vilken tidpunkt läkemedlen ska tas. Även en dospatient kan behöva vissa läkemedel som helförpackning (originalförpackning).

Beslut om dosförpackade läkemedel ska ske i samråd mellan patienten alt. kontaktperson och patientens huvudansvarige läkare (i regel en läkare inom primärvården). 

Riktlinjer för dosdispenserade läkemedel (pdf)

Pascal

Pascal är det nationella förskrivningsverktyg som används för att ordinera dosdispenserade läkemedel. Alla vårdgivare (landsting, kommun och privata vårdgivare) använder Pascal.

Dosdispenserade läkemedel i Pascal är ej att förväxla med slutenvårdsdos som också förekommer i Region Gävleborg.

Mer information angående Pascal förskrivningsverktyg, inklusive utbildningsmiljö och handbok, finns på Ineras webbplats - www.inera.se/tjanster/Pascal/