MiX infoblad och nyhetsbrevet MiXat

Här hittar du läkemedelskommitténs och läkemedelsenhetens tidning MiX (som utkommer fyra gånger per år) och nyhetsbrevet MiXat.

Om du har frågor om MiX eller MiXat, synpunkter på innehåll eller idéer på ämnen du vill vi ska skriva om – kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se.

MiX infoblad

MiX 1 2024 (pdf)

Nu är årets första MiX ute. Här kan Du läsa om två goda exempel om hur man har arbetat för att minska förskrivningen av narkotikaklassade läkemedel på två olika enheter i region Gävleborg. Dessutom finns bland annat en artikel om förbättringspotential vid handläggning av faryngotonsillit. Trevlig läsning!