MiX infoblad och nyhetsbrevet MiXat

Här hittar du läkemedelskommitténs och läkemedelsenhetens tidning MiX (som utkommer fyra gånger per år) och nyhetsbrevet MiXat.

Om du har frågor om MiX eller MiXat, synpunkter på innehåll eller idéer på ämnen du vill vi ska skriva om – kontakta gärna lakemedelsenheten@regiongavleborg.se.

MiX infoblad

MiX 3 2023 (pdf)

Redan 2011 uppmärksammade vi i MiX att ”PPi-förskrivningen ökar kraftigt” samt att ”det framkommer i flera rapporter att långtidsanvändning av PPi inte är helt ofarligt”. I detta nummer av MiX kan du bland annat läsa om att PPi-förskrivningen fortfarande fortsätter öka, både i riket och i Region Gävleborg.

MiX nr 2 2023 (pdf) 

Årets andra utgåva av MiX finns nu att läsa på webben eller i pappersformat. Snart kommer du även kunna prenumerera på MiX i din mail – registrera dig på länken på sidan 3.
I detta nummer kan Du läsa om läkemedelskommitténs arbete gällande uppföljning av eftertraktade läkemedel, uppdaterade rekommendationer gällande ohälsosamma levnadsvanor, hur förskrivare påverkas av läkemedelsluncher samt få svar på vad som gäller vid utlandsresor med läkemedel. Trevlig sommar önskar vi på MiX redaktionen!

MiX nr 1 2023 (pdf) 
I senaste numret av MiX kan Du läsa en sammanfattning av de flesta nyheterna/förändringarna i Region Gävleborgs häfte ”Rekommenderade läkemedel 2023-2024”. Därtill finns ett par matnyttiga texter på temat ”förskrivning av beroendeframkallande läkemedel”, ett litet inlägg från Mellansvenskt Läkemedelsforum 2023 liksom ”icke-göra” vad gäller diabetes och hjärt-kärl.

MiX nr 4 2022 (pdf) 
Årets julnummer av Mix har anlänt! Läs bland annat om miljöprogrammet, om ett magisterprojekt kring läkemedel som administreras via PEG samt om Region Gävleborgs förskrivningsmål sammanfattat. Därtill, nedtrappning av antidepressiva i mindre doser än vad som finns tillgänglig i aktuellt läkemedel och icke-göra-åtgärder vid demens. Och – missa inte jultävlingen!


MiX nr 3 2022 (pdf)
I årets tredje utgåva av Mix dyker vi djupt ned i aktuell evidens vid behandling av depression och lyfter fram Socialstyrelsens "Icke-göra" på ämnet. Vad säger forskningsläget egentligen? Vi presenterar även resultatet från vårens enkätundersökning om läkemedelsbehandling vid vårdens övergångar. Därutöver finns bland annat en kort text om intravenös järnbehandling liksom en blänkare om subventioner.


MiX nr 2 2022 (pdf)
Lagom till sommaren, och med den alla potentiella djur- och insektsbett man kan råka ut för, publiceras den nya lathunden för handläggning av bett i senaste numret av Mix. Numret i övrigt är fyllt med ämnen så som blodtryckspåverkan av paracetamol, nya behandlingsregimer vid antikoagulantiabehov, utmaningar i vårdens övergångar och vaccin mot TBE, förutom lite annat smått och gott.


MiX nr 1 2022 (pdf)
I årets första nummer av MiX presenteras ett sammandrag av registerstudien över narkotika- och läkemedelsdödlighet i Söderhamns kommun. Du kan också läsa om nya studier som visat en ökad risk för aortanerurysm och -dissektion vid användning av fluorokinoloner - och inte helt opassande årstiden finns den uppdaterade pollenlathunden presenterad. 


Mix nr 4 2021 (E-magin)  MiX nr 4 2021 (pdf)
Med årets sista nummer av MiX önskar läkemedelskommittén en riktigt God Jul och ett Gott Nytt År. I numret kan Du bland annat läsa om hur apotek och sjukvård kan samarbeta smidigt vid läkemedelsförskrivning liksom hur de aktuella råden är kring huruvida antibiotikakurer bör fullföljas eller inte. Du hittar även en sammanfattande text om icke beroendeframkallande läkemedel mot sömnstörningar.


MiX nr 3 2021 (E-magin) MiX nr 3 2021 (pdf)
Läs om testosteronkulturen inom kriminalvården, bli uppdaterad kring förskrivning av lugnande läkemedel och sömnmedel liksom vad som gäller för receptblanketter och Förskrivningskollen.


MiX nr 2 2021 (E-magin) MiX nr 2 2021 (pdf)
I årets andra nummer av MiX hittar du intressant läsning om bland annat hypogonadism, pandemins påverkan på antibiotikaförskrivningen samt en genomomgång av nätläkarnas förskrivningsmönster i Region Gävleborg. 

 
MiX nr 1 2021 (E-magin) MiX nr 1 2021 (pdf) 
Nu finns årets första nummer av MiX ute. Det är ett extra stort nummer innehållandes bland annat nyheter i Rekommenderade läkemedel 2021-2022. Du hittar också artiklar om antibiotikaöverkänslighet samt besparingspotential vid förskrivning av biosimilarer.

MiXat – läkemedelsenhetens nyhetsbrev

MiXat - juni 2019 (pdf)