Slutenvårdsdos

Slutenvårdsdos innebär att tabletter och kapslar packas maskinellt i dospåsar till patienten, med ett läkemedel per påse och intagstillfälle. Varje påse är märkt med patientens namn och personnummer, läkemedelsnamn med styrka och dos, intagsdatum och intagstid.

Slutenvårdsdos är ett sätt att öka säkerheten i läkemedelshanteringen och åstadkomma en mer rationell och effektiv process. Läkemedelsenhetens farmaceuter kommer att ansvara för produktion av slutenvårdsdos. 

Slutenvårdsdos - övergripande process

Bakgrund slutenvårdsdos

Det finns flera riskfaktorer i läkemedelshanteringen. I kombination med en stressad arbetsmiljö finns risk för förväxling av läkemedel och doser som i värsta fall kan leda till att patienter får fel läkemedel.

Med tanke på rådande brist på sjuksköterskor är det heller inte rationellt med dagens hantering där sjuksköterskor lägger mycket tid på iordningställande av patientens tabletter. Många gånger behöver sjuksköterskor gå mellan avdelningar och låna läkemedel av varandra, vilket tar tid både för lånande och utlånande avdelning.

Slutenvårdsdos är ett sätt att öka säkerheten i läkemedelshanteringen och åstadkomma en mer rationell och effektiv process. Slutenvårdsdos innebär att tabletter och kapslar packas maskinellt i dospåsar till patienten, med ett läkemedel per påse och intagstillfälle. Varje påse är märkt med patientens namn och personnummer, läkemedelsnamn med styrka och dos, intagsdatum och intagstid.

Mer information om slutenvårdsdos finns på Plexus (länken fungerar endast för medarbetare inom Region Gävleborg som har inloggning till intranätet).