Apotekarstöd i vården

Kliniska apotekare utgör ett stöd för läkare i vården genom att bland annat genomföra läkemedelsgenomgångar och svara på läkemedelsrelaterade frågor.

Läkare ansvarar för läkemedelsbehandlingen och apotekare utgör ett stöd i att få fram ett så bra beslutsunderlag som möjligt för fortsatt behandling. Apotekare arbetar regelbundet på ett antal avdelningar inom slutenvården på Gävle och Hudiksvalls sjukhus, hälsocentraler i alla primärvårdens verksamhetsområden samt på vissa särskilda boenden. Kliniska apotekare kan även kontaktas vid behov.

Kontakt

Om du har en patient med ofullständig läkemedelslista eller andra frågor kring läkemedelsbehandling kan en klinisk apotekare hjälpa till genom att göra en läkemedelsgenomgång. 

Kontakta apotekare via e-post lakemedelsenheten@regiongavleborg.se eller via telefon:
Gävle (026-1) 551 83
Hudiksvall (0650-5) 930 48

Konsultation av klinisk farmaceut i Min vård Gävleborg

Klinisk farmaceut kan nu konsulteras i ärenden som gäller läkemedelsfrågor såsom

  • läkemedelsgenomgångar
  • läkemedelsbiverkningar
  • följsamhetsproblem till läkemedelsbehandlingen
  • krossa/dela läkemedel vid sväljsvårigheter
  • optimera läkemedelsbehandlingen/hitta lämpligt terapival
  • inhalationsteknik.

Ta gärna kontakt med klinisk farmaceut i Min vård Gävleborg – vi finns under ”Gävleborg Dropin-verksamhet” och snart även under ”Läkemedelsenheten”.

Integrera apotekare i din verksamhet

Är du intresserad av att integrera apotekare i din verksamhet? Kontakta enhetschef Johanna Carlsson johanna.carlsson@regiongavleborg.se för mer information.