Subvention av fluor till barn

Uppgifter på recept

Alla recept ska märkas med texten Landstingssubvention och uppgift om patientens hemlandsting samt texten Fluor skrivs in. För e-recept anges detta i fältet för meddelanden till apoteket och på pappersrecept skrivs det i doseringsrutan. Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.

Uppgifter på fakturan

  • Vad fakturan avser
  • Arbetsplatsnamn
  • Arbetsplatskod och kostnadsställe
  • Förskrivarens namn (Obs! även tandhygienist)
  • Patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer

Hantering

Alla arbetsplatskoder som börjar med 21 är giltiga. Kostnadsfritt för patienten.

Förskrivare

Tandläkare eller tandhygienist.

Patient

Patienter till och med 24 år som är folkbokförda i Region Gävleborg.

Preparat

Skall ha subvention från TLV.

Arbetsplatskod

Arbetsplatskod 21.