Läkemedelsrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutiner

Läkemedel kommun – Riktlinjer inom kommunal läkemedelshantering – Platina id 09-650360 (pdf) 

Läkemedel kommun – Akutförråd – utökat förråd – Platina id 09-650365 (pdf) 

Läkemedel kommun – Biverkningar och överkänslighet – Platina id 09-650376 (pdf) 

Läkemedel kommun – Delegering av arbetsuppgifter av hälso- och sjukvård – Platina id 09-650389 (pdf) 

Läkemedel kommun – Cytostatika – Platina id 09-650386 (pdf) 

Läkemedel kommun – Egenvård – Platina id 09-650391 (pdf) 

Läkemedel kommun – Extern kvalitetsgranskning – Platina id 09-650400 (pdf) 

Läkemedel kommun – Infusion och intravenös injektion – Platina id 09-650419 (pdf) 

Läkemedel kommun – Iordningsställa, administrera och överlämna läkemedel – Platina id 09-650889 (pdf) 

Läkemedel kommun – Kasserade läkemedel och kanyler – Platina id 09-650890 (pdf) 

Läkemedel kommun – Kontroll och förvaring samt rekvisition av läkemedel – Platina id 09-650895 (pdf) 

Läkemedel kommun – Läkemedelsenheten Region Gävleborg – Information – Platina id 09-650898 (pdf) 

Läkemedel kommun – Läkemedelsgenomgångar – Platina id 09-650903 (pdf) 

Läkemedel kommun – Medicinska gaser – Platina id 09-650905 (pdf) 

Läkemedel kommun – Övertagande av läkemedelshantering – Platina id 09-650924 (pdf) 

Läkemedel kommun – Växtbaserade läkemedel (naturläkemedel) – Platina id 09-650923 (pdf) 

Läkemedel kommun – Vidbehovs läkemedel – Platina id 09-650922 (pdf) 

Läkemedel kommun – Warfarinbehandling – Platina id 09-650921 (pdf) 

Läkemedel kommun – Vaccination – Platina id 09-650920 (pdf) 

Läkemedel kommun – Ordination av läkemedel – Platina id 09-650917 (pdf) 

Läkemedel kommun – Narkotikaklassade läkemedel – Platina id 09-650913 (pdf) 

Listor och blanketter

Läkemedel kommun – Läkemedelslista infusion/injektion – lista – Platina id 09-657969 (Word) 

Läkemedel kommun – Temperaturmätning – protokoll – Platina id 09-657925 (Word) 

Läkemedel kommun – Skötsel av läkemedelsförråd – lista – Platina id 09-657858 (Word) 

Läkemedel kommun – Sjuksköterskor/distriktssköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt/rekvisitionsrätt – blankett – Platina id 09-657854 (Word)

Läkemedel kommun – Signaturförtydligande – signaturlista – Platina id 09-657842 (Word) 

Läkemedel kommun – Ordinationshandling insulin – stående – Platina id 09-657834 (Word) 

Läkemedel kommun – Ordinationshandling insulin – liggande – Platina id 09-657825 (Word) 

Läkemedel kommun – Narkotika i läkemedelsförråd – kontrollista – Platina id 09-657823 (Word) 

Läkemedel kommun – Läkemedelslista – lista – Platina id 09-657816 (Word) 

Läkemedel kommun – Läkemedelshantering egenkontroll checklista – Platina id 09-657814 (Word)

Läkemedel kommun – Läkemedel utanför läkemedelsförråd – lista – Platina id 09-657812 (Word) 

Läkemedel kommun – Lokal arbetsordning för läkemedelshantering – mall – Platina id 09-656542 (Word) 

Läkemedel kommun – Iordningsställande och administrering av läkemedel warfarin – signeringslista – Platina id 09-656540 (Word) 

Läkemedel kommun – Iordningsställande och administrering av läkemedel – signeringslista – Platina id 09-656539 (Word) 

Läkemedel kommun – Emottagen nyckel till medicinskåp – lista – Platina id 09-656505 (Word) 

Läkemedel kommun – Blodglukos – lista – Platina id 09-656497 (Word)