Läkemedelsrutiner inom kommunal hälso- och sjukvård

Rutiner

Läkemedelshantering inom kommunal hälso- och sjukvård i Gävleborg (pdf)

Informationsutbyte mellan allmäntandvården och kommunala boenden I Gävleborgs Län (pdf)

Listor och blanketter

Temperaturmätning – protokoll – Platina id 09-755698 (Word)

Skötsel av läkemedelsförråd – lista – Platina id 09-827163 (Word)

Sjuksköterskor, distriktsköterskor inom kommunal hälso- och sjukvård med förskrivningsrätt, rekvisitionsrätt – blankett – Platina id 09-755677

Signaturförtydligande – signaturlista – Platina id 09-755667 (Word)

Läkemedel kommun insulin signeringslista – Platina id 09-766885 (Word)

Narkotika i läkemedelsförråd – kontrollista – Platina id 09-755614 (Word)

Läkemedelslista – Platina id 09-755598 (Word)

Läkemedelslista infusion & injektion – lista – Platina id 09-755594 (Word

Läkemedelshantering egenkontroll – checklista – Platina id 09-755591 (Word)

Läkemedel utanför läkemedelsförråd – lista – Platina id 09-755588 (Word)

Lokal arbetsordning för läkemedelshantering – mall – Platina id 09-755577 (Word)

Iordningställande och administrering av läkemedel – signeringslista – Platina id 09-754211 (Word)

Iordningställande och administrering av läkemedel – warfarin – signeringslista – Platina id 09-754206 (Word)

Emottagen nyckel till medicinskåp – lista – Platina id 09-754203 (Word)

Blodglukos – lista – Platina id 09-754189 (Word)