Subvention av livsmedel till personer fyllda 16 år

Uppgifter på recept

Alla recept ska märkas med texten Landstingssubvention och uppgift om patientens hemlandsting samt texten Livsmedel till vuxna skrivs in. För e-recept anges detta i fältet för meddelanden till apoteket och på pappersrecept skrivs det i doseringsrutan. Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.

Uppgifter på rekvisition

  • Dietistens namn
  • Arbetsplatsnamn
  • Kostnadsställe
  • Patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer

Uppgifter på fakturan

  • Vad fakturan avser
  • Arbetsplatsnamn
  • Arbetsplatskod och kostnadsställe
  • Förskrivarens namn (obs! även dietist)
  • Patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer

Hantering

Metabola sjukdomar 100 % kostnadsbidrag.
Fenylketonuri m fl  Avgift 120 kr per uttag, övriga  50 % kostnadsbidrag.
Egenavgiften ingår inte i högkostnadsskyddet för läkemedel.
I kommunernas särskilda boenden svarar kommunerna för speciallivsmedel.

Förskrivare

Läkare och dietister.

Patient

Ska ha fyllt 16 år och är folkbokförd i Landstinget Gävleborg.

Preparat

Specialdestinerade livsmedel, kosttillägg, sondnäring och tillbehör.