Subvention preventivmedel

Sedan 1 januari 2017 omfattas kostnadsfria preventivmedel upp till 21 års ålder av läkemedelsförmånen. Utöver det subventionerar Region Gävleborg delvis kostnaden för preventivmedel till kvinnor folkbokförda i Gävleborg från 21 år till och med 25 år (det vill säga fram till 26-årsdagen).

Uppgifter på recept

Alla recept ska märkas med texten Landstingssubvention och uppgift om patientens hemlandsting samt texten Preventivmedel skrivs in. För e-recept anges detta i fältet för meddelanden till apoteket och på pappersrecept skrivs det i doseringsrutan. Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.

Uppgifter på fakturan

  • Vad fakturan avser
  • Arbetsplatsnamn
  • Arbetsplatskod och kostnadsställe
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer

Hantering

Patienten betalar en kostnad på max 100 kr/år eller 25 kr/kvartal.

Förskrivare

Läkare eller barnmorska.

Patient

Gäller kvinnor folkbokförda i Gävleborg från 21 år till och med 25 år (det vill säga fram till 26-årsdagen).

Preparat

Födelsekontrollerande medel med subvention från TLV för indikationen antikonception.