Beställ läkemedel och vaccin

Här finns praktisk information kring läkemedelsbeställning och tillhörande aktiviteter. Här finns även blanketter och kontaktuppgifter.

Beställa läkemedel

Läkemedelsbeställning görs från ApoEx enligt gällande avtal om läkemedelsförsörjning. I ApoEx manual finns instruktioner och kontaktuppgifter.

ApoEx manual 4.0 (pdf)

ApoEx webbsida för Region Gävleborg:
ApoEx Gävleborg

Övrig information för dig som beställare av läkemedel

A-Ö för läkemedelsbeställare - Platina id 09-54448 (pdf)

Instruktion för läkemedelsbeställning i inköpssystemet - Platina id 08-83415 (pdf)

Akut behov av läkemedel - läkemedelsförsörjning - Platina id 09-171376 (pdf)

Lathund leta läkemedel i MHS (materialhanteringssystemet) - läkemedelsförsörjning - Platina id 09-238822 (pdf)

Kontaktuppgifter läkemedelsförsörjning – Platina id 09-661711 (pdf) 

Kundnummer

Dokument, rutiner och blanketter

Indragningar

Med en indragning av ett läkemedel menas att en eller flera satser av ett läkemedel dras tillbaka från marknaden. Vanligtvis sker det på företagets egen begäran. 

Alla som tillverkar eller handlar med läkemedel är skyldiga att ha rutiner för hantering av indragningar. Ett läkemedel kan dras in från grossist, apotek, försäljningsställen utanför apotek eller vårdgivare. Om felet bedöms kunna medföra allvarlig skada för användaren kan läkemedlet dras in även från konsumenterna.

Indragningar – Läkemedelsverket

Aktuella indragningsskrivelser

Amiodaron hameln - Batch 02830323B – 2024-03-18 (pdf)

Paracetamol infusionvätska lösning 10 mg/ml – 2023-07-27 (pdf)

Fluconazole infusionsvätska, lösning 2 mg/ml – 230727 (pdf)

Emerade injektionsvatska i förfylld injektionspenna, 300 mkg 500 mkg – 2023-05-10 (pdf)

Lidocaine HCl 2 % Viscous 100 ml – 2023-05-02 (pdf)

Beställa vaccin

Upphandlade vaccin beställs direkt från respektive leverantör. Information om vilka vaccin som är upphandlade och hur de beställs finns i nedanstående dokument.

Vaccin - avtalade produkter och information om beställning – Platina id 08-128810 (pdf)

HPV-vaccin - Beställning och fakturering - Platina id 08-120179 (pdf)