Läkemedelskommittén

Läkemedelskommittén är Region Gävleborgs expertorgan i övergripande läkemedelsfrågor.

Kommitténs övergripande mål är att, som expertorgan inom områdena läkemedel och läkemedelsterapi, verka för en rationell, säker och kostnadseffektiv hantering av läkemedel sedd ur ett helhetsperspektiv, där patientens och samhällets bästa beaktas.

Dess arbete är reglerat enligt lagen om läkemedelskommittéer.

Rekommendationer

   

Rekommenderade läkemedel i Region Gävleborg

Riktlinjer för egenvård i förhållande till receptförskrivning – Platina id 09-581608 (pdf) 

Förskrivningsmål

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2023, bakgrundsinformation – Platina id 09-367211 (pdf) 

Läkemedelskommitténs förskrivningsmål 2023, Affisch A3 (pdf) 

Organisation

Läkemedelskommitténs ledamöter

Läkemedelskommitténs terapigrupper (pdf)

Regionalt Läkemedelsråd (Uppsala-Örebroregionen) 

Nyheter