Länkar och lathundar

Här samlas länkar och lathundar som kan vara till hjälp vid läkemedelsgenomgångar eller andra läkemedelsrelaterade frågor.

Länkar

PHASE-20 - Symtomskattningsformulär för att identifiera symtom hos äldre som kan ha samband med läkemedelsbehandling. Fler språk och andra varianter finns på www.regionuppsala.se/phase-20.

Janusmed – Interaktionsdatabas samt stöd kring läkemedel och njurpåverkan, fosterpåverkan, amning och könsaspekter. 

FasUT – Rekommendationer om hur man går tillväga för att skonsamt avsluta en läkemedelsbehandling

Medicininstruktioner.se – Instruktionsfilmer om hur man använder läkemedel

STRAMA Gävleborg – Rekommenderade antibiotikaval

Olämpliga läkemedel till äldre – Indikatorer för god läkemedelsbehandling hos äldre – Socialstyrelsen

Läkemedelsverket

eGFR.se – Information hur man beräknar njurfunktion 

Receptsnurran – Beräknar hur långt ett recept räcker, med olika doseringar

Lathundar

Läkemedelsdokumentation i Melior för att undvika fel i vårdens övergångar (pdf)

Rekommenderade läkemedel i Region Gävleborg

Behandlingsrekommendationer för de mest sjuka och sköra äldre (pdf) 

Lathund rekommenderade inhalatorer 2021-2022 (pdf)