Subvention för vissa läkemedel som inte ingår i läkemedelsförmåner

Uppgifter på recept

Alla recept ska märkas med texten Landstingssubvention och uppgift om patientens hemlandsting samt texten Ej förmån skrivs in. För e-recept anges detta i fältet för meddelanden till apoteket och på pappersrecept skrivs det i doseringsrutan. Förskrivarkod och arbetsplatskod ska alltid finnas på receptet.

Uppgifter på fakturan

  • Vad fakturan avser
  • Arbetsplatsnamn
  • Arbetsplatskod och kostnadsställe
  • Förskrivarens namn
  • Patientens födelsedata (ÅÅMMDD) och initialer

Hantering

Kostnadsfritt för patienten.

Förskrivare

Läkare, sjuksköterska/distriktssköterska.

Patient

Patient som är folkbokförd i Region Gävleborg.

Preparat

Läkemedel utanför förmånen som är nödvändiga av medicinska skäl.