Kontakta läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten samordnar läkemedelsfrågor i Region Gävleborg och är en stödfunktion för allehanda frågor som rör läkemedel, läkemedelshantering och stödsystem.

Läkemedelsenhetens farmaceuter arbetar även kliniskt på vårdavdelningar och i primärvård, utför kvalitetsuppföljning av vårdens läkemedelshantering samt ansvarar för läkemedelsförsörjningen till sjukvården.

Läkemedelsenhetens och Läkemedelskommitténs sidor finns på www.regiongavleborg.se/lakemedelDär hittar du information om läkemedel som du som läkare, sjuksköterska eller annan vårdpersonal kan ha nytta av under ditt dagliga arbete. 

Kontakta oss gärna på lakemedelsenheten@regiongavleborg.se.

Läkemedelskommittén

Läkemedelsenheten samarbetar med Läkemedelskommittén