Kontakta läkemedelsenheten

Läkemedelsenheten samordnar läkemedelsfrågor i Region Gävleborg. Tillsammans med Läkemedelskommittén stödjer vi vårdens verksamheter i läkemedelsfrågor och arbetar bland annat med klinisk farmaci (apotekare i vården), kvalitetsuppföljning, läkemedelsförsörjning, rekommendationer kring läkemedel och läkemedelsinformation.

E-post: lakemedelsenheten@regiongavleborg.se 

Postadress: Läkemedelsenheten, Gävle Sjukhus 801 88 Gävle

Internpostadress: Gävle budstation 69, Hudiksvall budstation 700

Johanna Carlsson, chef Läkemedelsenheten, johanna.carlsson@regiongavleborg.se