Förskrivning av läkemedel

Vid förskrivning av recept används i första hand e-receptfunktion. Pappersrecept används som reservrutin när e-receptfunktionen inte är tillgänglig.

Alla recept på läkemedel och teknisk sprit skall vara försedda med en giltig och maskinläsbar arbetsplatskod och förskrivarkod. Även hjälpmedelskort skall vara försedda med arbetsplatskod och om dessa skickas elektroniskt krävs även förskrivarkod.

Riktlinjer för egenvård i förhållande till receptförskrivning

Riktlinjer för egenvård i förhållande till receptförskrivning – Platina id 09-581608 (pdf) - Övergripande principer för receptskrivning alternativt egenvård.

Regler receptförskrivning

Regler receptförskrivning – Platina id 09-48954 (pdf) - Beskrivning av gällande regelverk för receptförskrivning för undvikande av överföring av kostnader mellan enheter och divisioner.

Arbetsplats- och förskrivarkod

Arbetsplats- och förskrivarkod - Information om arbetsplats- och förskrivarkoder, samt beställning av receptblanketter.

Landstingssubventioner

Landstingssubventioner - Regelverk och instruktioner för förskrivning av läkemedel och speciallivsmedel som helt eller delvis subventioneras av Region Gävleborg.