Arbetsplats- och förskrivarkod

Arbetsplatskoder

Alla recept ska vara försedda med arbetsplatskod i form av streckkod för att patienten ska erhålla förmånsrabatt. Har du frågor om arbetsplatskoder vänligen kontakta lakemedelsenheten@regiongavleborg.se 

Förskrivarkoder

Alla recept gällande läkemedel ska även vara försedda med personlig förskrivarkod, annars expedieras inte receptet.

Förskrivarkoder distribueras av Socialstyrelsen, och skickas automatiskt till alla förskrivare i samband med utfärdande av legitimation.

Receptblanketter

Normalt ska e-recept användas. Om receptblanketter behövs beställs de direkt från leverantören Strålfors AB.

Strålfors Kundtjänst
Författarvägen 2
830 21 Tandsbyn
Telefon 020-53 53 51 (knappval 3, recept)
kundservice.tandsbyn@Stralfors.se 

Beställningsblankett (pdf)