Synonymlista - generiskt utbyte

Lista över de synonyma läkemedel som sjuksköterska får byta utan särskild läkarordination.

Synonymlista - utbyteslista

Läkemedelsenhetens synonymlista beskriver möjligheten för sjuksköterska att byta mellan synonyma läkemedel utan särskild läkarordination. Listan hänvisar till utbytesfunktionen i FASS, och upptar även ett antal andra kliniskt likvärdiga läkemedel.
Synonymlistan måste godkännas av ansvarig läkare för att vara giltigt underlag för utbyte.

Synonymlista - utbyteslista (pdf)

Rekommenderade substanser som ingår i utbytesgrupper (med generika)

Läkemedelskommittén rekommenderar inte preparat inom utbytesgrupperna.

Apoteken har skarpa instruktioner om att alltid ta hem det för dagen billigaste bland likvärdiga läkemedel. Det leder till att läkemedelskommitténs preparatrekommendationer inom utbytesgrupperna får mindre betydelse.

Läkemedelskommittén utfärdar därför inte någon rekommendation om ett speciellt preparat (t ex Simvastatin GEA) till förskrivarna inom dessa grupper, utan bara en viss substans (=generisk rekommendation), t ex simvastatin. Detta gäller alltså utbytesgrupper med generika. I utbytesgrupper med enbart parallellimport har preparaten ibland samma namn (men olika importör/leverantör), men ibland olika, varför LK där rek preparatnamn eller substansnamn.

För mer information angående policy och rutiner se dokument