Läkemedelsbiverkningar

Sök biverkan i Melior och Pascal

I både Melior och Pascal finns sökfunktioner för läkemedelsbiverkningar. De kan filtrera ut vilka av patientens läkemedel som kan ge aktuell biverkan enligt FASS.

Melior I "Aktuella ordinationer", tryck på "Läkemedelskontroll". Välj fliken "biverkningar" och sök på aktuell biverkan i rutan "Filtrera resultat". Då visas de läkemedel som enligt FASS kan ge den aktuella biverkan. Det går även att gruppera alla biverkningar efter exempelvis frekvens eller organsystem.

Pascal Tryck på knappen "Sök biverkan" i övre högra hörnet och skriv in den biverkan som du vill söka på i sökrutan. Då visas de läkemedel (inkl. synonymer) som enligt FASS kan ge den aktuella biverkan.

Rapportera biverkningar

Redan misstanke om en läkemedelsbiverkan ska rapporteras till Läkemedelsverket. Rapporteringskravet gäller även biverkningar av växtbaserade- och naturläkemedel, vissa utvärtes läkemedel och veterinära läkemedel. Ansvaret för rapportering av biverkningar åligger den huvudman (såväl offentlig som privat) som bedriver verksamhet inom hälso- och sjukvården (LVFS 2012:14).

Varför behövs biverkningsrapporter?

Vid godkännandet av nya läkemedel är endast de vanligaste biverkningarna kända. Kunskapen om mer ovanliga biverkningar är ofta mycket begränsad. En bra biverkningsrapportering är därför av stor betydelse för att klargöra riskprofilen hos nya läkemedel när de kommit i normalt bruk av patienter.

Hur går rapporteringen till?

Alla biverkningsrapporter skickas till Läkemedelsverket. Även allmänheten har möjlighet att rapportera biverkningar av läkemedel direkt till Läkemedelsverket. På Läkemedelsverkets hemsida finns e-tjänst och blanketter för biverkningsrapportering från Hälso- och sjukvård respektive konsumenter.