Interaktioner

Janusinfo tillhandahåller interaktionsdatabasen SFINX (Swedish Finnish Interaction X-referencing) där läkemedel och substanser kan sökas upp för interaktionsinformation, enskilt eller tillsammans. SFINX tillhandahåller ofta även åtgärdsförslag och dokumentation om frekvens och verkningsmekanism.

Sök interaktioner i Melior, Pascal

Melior, Pascal och PMO är kopplade till SFINX.

Melior I "Aktuella ordinationer", under "Läkemedelskontroll" visas de interaktioner som föreligger mellan patientens läkemedel. Vid insättning av nytt läkemedel via ordinationsöversikten visas en Konfliktdialog (ruta) om läkemedlet har C- eller D-interaktioner med övriga ordinerade läkemedel.

Pascal Under knappen "Interaktioner" i övre högre hörnet syns vilka interaktioner som föreligger för den aktuella patienten. Knappen för interaktioner visas också som en del av beslutsstödet när ett nytt läkemedel förskrivs. Interaktionsfunktionen kan användas även för patienter som inte har dosdelade läkemedel, och inkluderar då de läkemedel som patienten hämtat ut på apotek under de senaste 15 månaderna.

PMO En symbol för interaktion visas när läkemedel nyinsätts om interaktion uppstår med redan ordinerade läkemedel. Även vid förnyelse av läkemedelsordination finns möjlighet att se vilka interaktioner som finns för vart och ett av läkemedlen.