B

B12 Kobalaminer i plasma
B6 Vitamin B6, Pyridoxal - 5 - Fosfatbestämning i plasma
Bakterier i urin Nitrit i urin
BAL Cytologi Bronkoalveolärt lavage
BAL Kvantitativ aerob och anaerob odling
Band-3 Protein IMMUNOFENOTYPNING=FACS
Bartonella Serologi
BAS-test BAS-test i helblod
B-cellsbedömning CD19 och CD20 Se CD19 och CD20
BCR - ABL Philadelphiakromosom
Benmärg Histopatologi sternalpunktat, märgkula
Bensodiazepiner Bensodiazepiner i urin, Drogscreen
Bensodiazepiner i serum/plasma Bensodiazepiner i serum/plasma
Beta-2-Glukoprotein 1-antikroppar
Beta-2-Mikroglobulin Beta-2-Mikroglobulin i serum
Betaglukan
Beta-Hydroxi Smörsyra Beta-Hydroxi Smörsyra i plasma
Beta-Trace protein Markör för påvisning av Cerebrospinalvätskeläckage
Bihåla Odling
Bikarbonat Bikarbonat i dialysvätska
Bikarbonat Bikarbonat i plasma
Bikarbonat standard Standardbikarbonat i helblod
Biklin Koncentrationsbestämning
Bilirubin konjugerat Bilirubin konjugerat i plasma
Bilirubin totalt Bilirubin, totalt i plasma
Bilirubin totalt D-Bilirubin totalt i övriga kroppsvätskor
Biobank (SIB)
Biopsi, benfragment Allmän aerob och anaerob odling efter anrikning
BK-virus
Blodgas Arteriellt, kapillärt och venöst
Blodgruppering ABO- RhD-gruppering och antikroppsscreening
Blododling Aerob och anaerob odling
Blodstatus Blodstatus i helblod
Bly Bly i urin
Bly Bly i helblod
Blåssköljvätska Cytologi Blåssköljvätska KPC
Blödningstid Pt-Blödningstid enligt Ivy
BNP Brain Natriuretic peptide
Borrelia B. burgdorferi antikroppar i serum
Borrelia/neuroborrelia Antikroppar i liquor/blod
Borstprov Cytologi
Borstprov Kvantitativ aerob och anaerob odling
Bronksekret Kvantitativ aerob odling
Bronksköljvätska Cytologi bronksekret
Bronksköljvätska Aerob odling
Brucella Serologi
Brucella ssp PCR
Bröst grovnålsbiopsi Histopatologi, PAD, Patologi
Bröst mastectomi och sektorresektat Histopatologi, PAD, Patologi
Bröstmjölk Odling
Buprenorphine Buprenorphine i urin