Instrument och metoder

Instrumenten är upphandlade av Region Gävleborg och verifierade av laboratoriemedicin genom PNA-teamet. Teamet har kvalitetssäkrat och kan erbjuda support för dessa instrument.

För utbildning i de olika instrumenten, se utbildning.

Patientnära analyser

ABL 90 flex plus Blodgas
Accu-Chek Inform II Glukos
Actim Fekal F-Hb
Afinion CRP, ACR, HbA1c
ClearView IMsnabb Mononukleostest
Clinitec status Instrument för avläsning av urinstickor.
DCA Vantage HbA1c, ACR
Drogscreen Drogtestning i urin
Epoc NXS Kreatinin
Hemocue glukos Glukos
Hemocue Hb Hb
LumiraDx CRP
Strep A Test OSOM Snabbtest för streptokocker grupp A.
Unistep Graviditetstest
Övrigt material Övrigt material för provtagning och analys.

Andra instrument

Önskemål om andra analyser och instrument än de som finns på listan ska utredas och bedömas av laboratoriemedicin innan analysen/instrumentet tas i bruk. För att en patientnära analys ska tas i bruk behöver kvalitetsmålen uppnås och ekonomisk vårdvinst föreligga.

Uppkopplade instrument

Uppkoppling av PNA-instrument ger en högre patientsäkerhet, förbättrad spårbarhet och sparar tid. Med uppkoppling menas att provsvaren inte behöver hanteras manuellt och istället kommer direkt in i svarsdatabasen.

Uppkopplade instrument