eRemiss och eSvar via Labportalen

Laboratoriemedicin (klinisk kemi och mikrobiologi) erbjuder e-remsiss och e-svar via Labportalen.

Via Labportalens webbapplikation eRemiss och eSvar kan du som inte har elektronisk överföring till ditt journalsystem skicka remisser och få provsvar elektroniskt från klinisk kemi och mikrobiologi laboratoriemedicin, Region Gävleborg.

Snabbare svar och säkrare hantering

Labportalens tjänster eRemiss och eSvar ger ett snabbt och patientsäkert remiss- och svarsflöde.

Labportalen är en komplett remiss- och svarsmodul där du som beställare loggar in och får tillgång till hela analyssortimentet hos klinisk kemi och mikrobiologi, laboratoriemedicin, Region Gävleborg.

Anslutning till eRemiss och eSvar

Befintlig kund

Är du redan kund hos laboratoriemedicin Region Gävleborg och har en beställarkod vänder du dig till InfoSolutions AB för anslutning till Labportalen. Kontakta support@infosolutions.se

Ny kund

Om du inte är registrerad som kund hos laboratoriemedicin Region Gävleborg behöver ett avtal om laboratorietjänster upprättas och du behöver läggas upp i vårt kundregister. En unik beställarkod behöver också skapas.

Anmälningsformulär ny kund labportalen

Du får ett meddelande från laboratoriemedicin med din beställarkod när registreringen är klar.

Därefter vänder du dig till InfoSolutions AB för anslutning till Labportalen. Kontakta support@infosolutions.se

Vi hoppas att du ser fördelarna med ett elektroniskt remiss- och svarsflöde och vi hjälper dig gärna att komma igång.

Mer information och kontakt

Labportalen

InfoSolutions Sverige AB, support@infosolutions.se, https://infosolutions.se/

Laboratoriemedicins kundtjänst 026-15 55 55

dataansvarig.kkl@regiongavleborg.se