Mammografi - för remittenter

Kontaktuppgifter och information om remisser till mammografi. För remittenter.

Tidbokning

För tidbokning kontakta respektive enhet. Telefonnummer och telefontider finns på kontaktkorten.

Mammografi Bollnäs

Mammografi Gävle

Mammografi Hudiksvall

Remisser

Vid frågor om remisser kan vårdpersonal kontakta mammografienheten (026-5) 317 10 vardagar 7.30-8.30 och 13.00-14.00.

Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Remisser kopplade till standardiserat vårdförlopp bröstcancer skickas till bröstmottagningen Gävle.

Pappersremisser

Remisser ska helst skickas elektroniskt. Remisser som inte kan skickas elektroniskt skickas till:

Mammografi Gävle sjukhus
Budstation 40
801 88 Gävle

Vårdenhetschef

Ewa Kyngäs, ewa.kyngas@regiongavleborg.se, (026-1) 546 70