Mammografi - för remittenter

Kontaktuppgifter och information om remisser till mammografi. För remittenter.

Tidbokning

För tidbokning kontakta respektive enhet. Telefonnummer, telefontider och öppettider finns på kontaktkorten.

Mammografi Bollnäs

Mammografi Gävle

Mammografi Hudiksvall

Remisser

Vid frågor om remisser kan vårdpersonal kontakta mammografienheten (026-5) 313 15 vardagar 8.00–8.30.

Standardiserat vårdförlopp bröstcancer

Remisser kopplade till standardiserat vårdförlopp bröstcancer skickas till bröstmottagningen Gävle.

Pappersremisser

Remisser ska helst skickas elektroniskt.

Remisser som inte kan skickas elektroniskt skickas till:

Region Gävleborg
Mammografi Gävle sjukhus (Gästrikland)
Budstation 40
801 87 Gävle

Region Gävleborg
Mammografi Bollnäs (Hälsingland)
Budstation 556
821 81 Bollnäs

Vårdenhetschef

Linda Claesson, linda.claesson@regiongavleborg.se, (026-1) 546 70