Röntgen Söderhamn

Anvisningar till inremitterande angående remiss och patientinformation

  • Remissen skickas elektroniskt eller i pappersform till röntgen. 
  • Om patienten är i behov av tolk måste detta anges i remissen. Glöm inte att ange på vilket språk. 
  • Informera patienten att ni skickat remiss samt att aktuellt telefonnummer till patienten är angivet på remissen. 
  • Vi jobbar länsgemensamt och patienten kan bli bokad på den röntgenenhet där första tiden finns ledig. 
  • Är det en remiss för en undersökning med eventuell kontrast så se till att färskt krea finns taget. Akuta ultraljuds- och datortomografiundersökningar - Röntgen Bollnäs och Söderhamn – Platina id 09-507016 (pdf)

Mottagningstider

Ordinarie öppettider är måndag-fredag 8.00-15.30.

Röntgensvar

Vårt mål är att röntgensvaret ska finnas hos inremitterande inom 7 dagar.

Kontakt

Kontaktuppgifter och öppettider röntgen Söderhamn för allmänheten på 1177.se