Uppkopplade instrument

Uppkoppling av PNA-instrument ger en högre patientsäkerhet, förbättrad spårbarhet och besparar er dessutom mycket tid. Med uppkoppling menas att provsvaren inte behöver hanteras manuellt och istället kommer direkt in i svarsdatabasen.

Detta minskar riskerna för skrivfel och provförväxling. PNA-teamet laboratoriemedicin utför all uppkoppling av PNA-instrument i Region Gävleborg.

Är du intresserade av uppkoppling?

Vi i PNA-teamet hjälper er självklart med planering av uppkoppling. Du kan alltid kontakta oss om du har några frågor. Se över listan med förutsättningar och beställ via blanketterna nedan. Du kan också kontakta PNA-teamet på PNA.LM@regiongavleborg.se eller (026-1) 576 48 så hjälper vi dig.

Beställa uppkoppling av patientnära analysinstrument – Platina id 09-800258 (pdf)

Beställa patientnära instrument – Platina id 09-373954 (pdf)

Förutsättningar för uppkoppling

  • Att nätverksuttag finns på plats till varje instrument eller beställs av servicesupport i god tid innan ni vill komma igång med uppkoppling.
  • Ni har instrument som går att koppla upp eller beställer detta i god tid innan ni vill komma igång. Se bild nedan.
  • Ni har ett eller flera PNA-ombud. 

Instrument som kan kopplas upp

Hemocue Glukos 201 DM, 201 DM RT
HemoCue Hb 201 DM
Afinion 2
Clinitek status

Vad som behövs för att kunna koppla upp intrumenten

Beställ Hemocue dockningsstation för att koppla upp instrumentet.
Beställ Hemocue dockningsstation för att koppla upp instrumentet.
Scanner till Afinion 2.
Beställ en Clinitek connector och scanner.

Instrument som inte kan kopplas upp

HemoCue Glukos 201 RT är inte uppkopplingsbart. Byt ut och beställ nya instrument av PNA-teamet.
HemoCue Hb 201 + är inte uppkopplingsbart. Byt ut och beställ nya instrument av PNA-teamet.
Byts ut kostnadsfritt av PNA-teamet till Afinion 2.

Andra instrument som inte kan kopplas upp är:

  • DCA Vantage
  • Epoc
  • Lumira
  • I-stat

Nya instrumenttyper som inte kan kopplas upp just nu kommer troligtvis att kunna kopplas upp i framtiden.

Förberedelse och planering

Inför uppkoppling kommer vi i PNA-teamet tillsammans med dig att planera projektet. En del av de befintliga PNA-instrumenten kan kopplas upp direkt. Andra instrument behöver uppgraderas till nyare modeller för att kunna kopplas upp. Några typer av instrument behöver även en dockningsstation för att få nätverksanslutning. Allt detta kan du diskutera med oss i PNA-teamet inför uppkoppling.

Vi kommer att boka in utbildningstillfällen med dig då vi går igenom uppkopplingen, hur det fungerar och utbildar personalen på hur de använder personliga streckkoder. Inför detta kommer vi behöva listor på all personal hos er (användar-id och namn) som kommer använda de uppkopplade instrumenten – så att vi kan registrera dem i datasystemet, ge dem behörighet och skriva ut personliga streckkoder till alla.

Själva uppkopplingen utför vi i PNA-teamet på plats hos er då vi säkerställer att anslutningen fungerar som den ska. Att de nätverksuttag som krävs finns och att de är aktiva ansvarar du för och de beställs av serviceupport.

  • Det finns listor över personal som är behöriga att använda PNA-instrumenten. Användar-id, för- och efternamn.

Att använda uppkopplade instrument

Att använda uppkopplade instrument kräver ett annat arbetssätt. Du skriver in all information om patienten och användaren när du analyserar provet. Det tar några sekunder längre, men du slipper sedan skriva in resultatet i rätt patientjournal. Resultatet blir dessutom direkt tillgängligt i journalen.

Personnummer

För att provsvaren ska komma till rätt journal måste personnummer anges genom att skriva in det med 12 siffror. Det går också att läsa av en streckkod med instrumentets scanner.

Användar-id

För att använda uppkopplade instrument behöver användaren identifiera sig genom att ange användar-id. Du behöver vara registrerad som behörig för att använda instrumentet. Användar-id är unikt för varje anställd i Region Gävleborg och består av två bokstäver och fem siffror.

Användar-id kan användas för att logga in i datorer och du kan hitta dem genom att söka upp personal i verktygslådan (intern länk, fungerar bara för anställda inom Region Gävleborg). Användar-id står under personens namn. Användar-id måste anges med stora bokstäver om det inte läses av med en scanner.

Behörig användare

Behörighet utfärdas av PNA-teamet. Lokal vårdenhetschef ansvarar för att personalen får lära sig att använda instrumenten. PNA-teamet erbjuder både teoretisk och praktisk utbildning. Utbildningarna finns tillgänglig på kompetensportalen, sök ”PNA”.

Streckkod

Du som är behörig att använda ett PNA-instrument kan beställa en etikett med användar-id (en streckkod) som måste scannas för att använda instrumentet. Du kan beställa etiketten i detta formulär: Beställa streckod