Ackrediterade analyser/metoder

Laboratoriemedicin har en ackrediterad verksamhet enligt EN ISO 15189.

Ackrediteringen avser provtagning, provhantering, analys/bedömning, test inför blodutlämning samt svarsrapportering utförd av Laboratoriemedicin Gävleborg.

Uppfyllelse av detta kontrolleras regelbundet av Swedac, styrelsen för ackreditering och teknisk kontroll. Ytterligare information om ackreditering finns på Swedac:s hemsida.

I förteckningarna nedan finns ackrediteringens omfattning och certifikat.

Ackrediteringens omfattning klinisk kemi (pdf) 

Ackrediteringens omfattning Transfusionsmedicin (pdf)

Ackrediteringens omfattning Klinisk Mikrobiologi (pdf)

Ackrediteringens omfattning Klinisk Patologi och Cytologi (pdf)

Ackrediteringscertifikat (pdf)