Dokument och länkar – patientnära analyser

Felanmälan PNA-instrument – Platina id 09-02161 (pdf) 

Beställning PNA-instrument – Platina id 09-373954 (Word) 

Kontrollhantering Patientnära – Hälso- och sjukvård, Region Gävleborg – Platina id 09-223502 (pdf)

Vårdhandboken – provtagning och undersökning

Equalis – extern kvalitetssäkring av undersökningar inom hälso- och sjukvården