Regionsamverkan

Landstingen i Uppsala, Örebro, Gävleborg, Dalarna, Värmland och Västmanlands län har sedan flera år ett etablerat samarbete med regelbundna möten inom laboratoriespecialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi och klinisk patologi/cytologi.

Inom transfusionsmedicin finns ett samarbete i regionen sedan 1985 som även omfattar fler landsting än ovanstående.