Klinisk patologi och cytologi

Enheten för Klinisk patologi och cytologi analyserar vävnads- och cellprover i mikroskop/digitalt i syfte att ge den behandlande läkaren underlag för handläggning av patientens sjukdom.

Enheten ansvarar också för kallelse och administration av den gynekologiska cellprovskontrollen i Region Gävleborg.

Enheten bedriver även obduktions- och bårhusverksamhet.

Vårdenhetschef

Therese Magnusson

Belinda Englund