Röntgen Ljusdal

Öppen mottagning

Röntgen Ljusdal erbjuder öppen mottagning vid konventionell lung- och skelettröntgen ("drop in").

Den öppna mottagningen gäller dock inte vid ultraljuds undersökningar.

Anvisningar till inremitterande angående remiss och patientinformation

  • Drop-in mottagning gäller endast konventionell lung- och skelettröntgen utan preliminärsvar. Remittenten ansvarar för att röntgenremissen skrivs direkt i samband med patientens besök samt upplyser patienten när röntgenremiss skickas och patienten kan gå till röntgen.
  • Remittenten ansvarar för att remissen är inskickad innan patienten skickas till röntgen. Om röntgenremiss inte är tillgänglig hänvisas patienten till remittenten. 
  • Remittent ansvarar för att patienten får aktuellt informationsblad - Information till patienten om drop-in, Röntgen Hudiksvall och Ljusdal (pdf).
  • Röntgenremissen är giltig 4 veckor från remissdatum.
  • Ange i remissen att patienten är informerad om att komma på öppen mottagning (drop in).
  • Drop-in mottagning är inte lämplig om patienten kräver tolk eller har speciella behov till exempel kräver lyft vid överflyttning. Dessa patienter kallas istället till en tidbokad undersökning (tolk beställs av vår tidbokning och remitterande är betalningsansvarig.) Behöver patienten tolk glöm inte att ange på vilket språk.

Röntgensvar

Vårt mål är att röntgensvaret ska finnas hos inremitterande inom 7 dagar.

Kontakt/frågor

Kontaktuppgifter och öppettider röntgen Ljusdal för allmänheten på 1177.se