Svarshantering

Information till Laboratoriemedicin Gävleborgs kunder om ackrediterade tjänster.

Laboratoriemedicin Gävleborg är ackrediterade av Swedac för utförande av medicinsk provning Laboratoriemedicin Gävleborg erbjuder också provningstjänster som inte är ackrediterade. 

Metoder som omfattas av ackrediteringen.

I de fall laboratoriet har en ackrediterad metod för beställd provning tillämpas alltid denna, såvida kunden inte begärt något annat. En rapport försedd med ackrediteringssymbol eller med texthänvisning till ackreditering kallas för en ackrediterad rapport. De digitala rapporteringsmedier - Melior, PMO samt Soarian - som Laboratoriemedicin Gävleborg för närvarande är hänvisade till, medger inte markering av vilka metoder som är ackrediterade och vilka som inte är det. Om så önskas, kan en ackrediterad rapport i pappersform levereras för provning utförd med ackrediterad metod, efter särskild förfrågan.