Fertilitetsutredning

Laboratoriet utför spermaanalys av patient som genomgår fertilitetsutredning.

Remiss från remitterande läkare erfordras, men patienten ringer och beställer tid för provtagning.

Tidsbeställning för spermaprov - fertilitetsundersökning

Telefontider: helgfri tisdag-torsdag 8.00-8.45
Telefon: 026-15 48 79

Remiss

Endast laboratoriets egna remisser ska användas. För att skriva ut remiss, gå till Plexus. Elektroniska remisser kan endast skrivas ut inom Region Gävleborg. Externa beställare kan kontakta kundtjänst 026-15 55 55.