Röntgen Gävle

Öppen mottagning

Drop-in för lungröntgen har öppet måndag-torsdag 8.00-14.00 och fredag 8.00-11.00.
För skelettröntgen där ingen snabb åtgärd önskas går vi från drop-in besök till förbokade tider. Det innebär att patienten får kallelse för bokad tid.

Remisser för skelettundersökningar där snabb åtgärd önskas ska istället markeras med akut, t. ex. skelettskada. Dessa patienter hänvisas direkt till röntgen.

Anvisningar till inremitterande angående remiss och patientinformation

  • Drop in mottagning gäller endast för icke akuta lungröntgen-undersökningar utan preliminärsvar. 
  • Remittenten ansvarar för att röntgenremissen skrivs direkt i samband med patientens besök samt upplyser patienten när röntgenremiss skickas och patienten kan gå till röntgen. 
  • Remittenten ansvarar för att remissen är inskickad innan patienten skickas till röntgen. Om röntgenremiss inte är tillgänglig hänvisas patienten till remittenten. 
  • Remittent ansvarar för att patienten får aktuellt informationsblad - Information till patienten om öppen mottagning, Röntgen Gävle
  • Röntgenremissen är giltig 6 veckor från remissdatum. 
  • Ange i remissen att patienten är informerad om att komma på öppen mottagning (drop in). 
  • Drop-in mottagning är inte lämplig om patienten kräver tolk eller har speciella behov till exempel kräver lyft vid överflyttning. Dessa patienter kallas istället till en tidbokad undersökning (tolk beställs av vår tidbokning och remitterande är betalningsansvarig.)

Röntgensvar

Vårt mål är att röntgensvaret ska finnas hos inremitterande inom 7 dagar.

Kontakt/frågor

Kontaktuppgifter och öppettider röntgen Gävle för allmänheten på 1177.se