PNA-ombud

På alla vårdenheter som utför patientnära analyser (PNA) ska det finnas minst ett PNA-ombud. PNA-ombudet fungerar som en länk mellan PNA-teamet, laboratoriemedicin, och vårdenheten. PNA-ombudet har en nyckelroll för att vi ska kunna kvalitetssäkra PNA och göra diagnostiken trygg för er som vårdgivare - och säker för era patienter.

Kontaktperson

PNA-ombud är kontaktpersoner för PNA-teamet på varje vårdenhet och får information via e-mail och brev. PNA-ombudet kontaktar i sin tur PNA-teamet vid frågor eller behov av PNA-support.
Kontaktuppgifter

Instrumentansvar

PNA-ombud är ansvariga för att instrumenten på vårdenheten fungerar som de ska och används enligt metodbeskrivning från laboratoriemedicin.
Instrument och metoder

Utbildning

PNA-ombud deltar i utbildning som ges av PNA-teamet och ombudet utbildar i sin tur kontinuerligt sina medarbetare och utfärdar behörighet på PNA-instrument.
Utbildning

Det yttersta ansvaret för att vårdenhetens PNA håller en hög kvalitet ligger hos vårdenhetschefen och det är dennes ansvar att utnämna PNA-ombud och att se till att det alltid finns minst ett PNA-ombud på enheten.