Beställa streckod för ditt användarid

Här kan du som befintlig och behörig användare beställa nya etiketter för användarid som används till datauppkopplade instrument.

Det är viktigt att du anger rätt användarid. Streckkoden skickas till dig via internposten.

För att få behörighet krävs att du genomgått utbildning för aktuellt instrument, kontakta instrumentansvarig på aktuell enhet.

Tack för din beställning!

Streckkoden skickas till dig via internposten.

Har medarbetaren haft användarid tidigare?