Röntgen Bollnäs

Öppen mottagning

Den öppna mottagningen för drop in är tillsvidare stängt på grund av pandemin. Istället erbjuds patienten en bokad tid.

Anvisningar till inremitterande angående remiss och patientinformation

  • Ange i remissen att patienten är informerad om att komma på öppen mottagning ("drop in").
  • Remissen skickas elektroniskt eller i pappersform till röntgen.
  • Informera patienten om mottagningstiderna (se nedan) och att väntetiden vid undersökningen kan bli upp till två timmar. Ge också patienten informationsbladet Patientinformation om öppen mottagning som kan skrivas ut.
  • Om patienten är i behov av tolk måste detta anges i remissen. Glöm inte att ange på vilket språk. Vi kan i dessa fall inte erbjuda röntgen på öppen mottagningstid. Patienten kallas istället till en tidbokad undersökning.

Mottagningstider

Tisdag-fredag 9.00-11.30.

Röntgen Bollnäs har inte öppet på måndagar och helgdagar.

Röntgensvar

Preliminärsvar kan inte lämnas vid undersökningar på öppen mottagningstid. Vårt mål är att röntgensvaret ska finnas hos inremitterande inom 10 dagar.

Kontakt/frågor

Kontaktuppgifter och öppettider röntgen Bollnäs för allmänheten på 1177.se