Utbildning – patientnära analyser

PNA-teamet erbjuder utbildningar i generella laboratoriemedicinska moment som provtagning och preanalys, samt i grundprinciper för patientnära analyser som kvalitet, kontrollhantering, metoder och instrument.

Utbildning kan ske i form av e-utbildning, föreläsningar på plats eller distans, eller praktiska moment och demonstrationer.

Utbildningtillfällen

I Kompetensportalen finns mer information om utbildningarna och där görs också anmälan. Kompetensportalen kan du nå när du är ansluten till Region Gävleborgs nät.

E-utbildningar i kompetensportalen

E-utbildningarna finns i Kompetensportalen. Kompetensportalen kan du nå när du är ansluten till Region Gävleborgs nät.

Provtagning och preanalys

Instruktioner och rekommendationer för provtagning