Biobank i hälso- och sjukvården

Den 1 januari 2003 trädde Biobankslagen (2002:297) i kraft i Sverige. Region Gävleborg började tillämpa lagen från och med 1 november 2004.

Vissa prov som tas i sjukvården sparas för patientens vård. Enligt biobankslagen ska du i samband med en provtagning bli tillfrågad om du samtycker till att provet sparas.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Via länkarna i höger menyn hittar du mer information riktad till dig som ska forska.

Kontaktinformation

Biobankssamordnare 
Klinisk patologi och cytologi 
Gävle sjukhus 
801 88 Gävle

biobank@regiongavleborg.se
026-15 85 64