Biobank i hälso- och sjukvården

Vissa prov som tas i sjukvården sparas för patientens vård. Enligt biobankslagen ska patienten alltid bli tillfrågad om samtycke till att provet sparas i samband med en provtagning.

Lagen är till för att skydda provgivarens integritet vid insamling, förvaring och användning av dessa prov. Lagen ska samtidigt verka för att tillgodose att den medicinska forskningen får tillgång till provmaterial för utveckling av vården.

Via länkarna i höger menyn hittar du mer information riktad till dig som ska forska.

Kontaktinformation

Biobankssamordnare 
Klinisk patologi och cytologi 
Gävle sjukhus 
801 88 Gävle

biobank@regiongavleborg.se
026-15 85 64