Transfusionsmedicin

Transfusionsmedicin (blodcentralen) tillhandahåller laboratorieservice och medicinsk kompetens inför blodtransfusioner.

Socialstyrelsens föreskifter om transfusion av blodkomponenter
SOSFS 2009:29

Vårdenhetschefer

Monica Arkenström – klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle

Kristina Georgsson – klinisk kemi och transfusionsmedicin Gävle

Sophie Westberg – klinisk kemi och transfusionsmedicin norra Hälsingland

Emelie Sigfridsson – klinisk kemi och transfusionsmedicin södra Hälsingland 

Medicinskt ansvarig läkare

Marja-Kaisa Auvinen

Öppettider

Gävle har öppet dygnet runt, jourtid Klinisk Kemi

Hudiksvall har öppet dygnet runt, jourtid Klinisk Kemi

Bollnäs har öppet dygnet runt, jourtid Klinisk Kemi

Kontaktuppgifter

Transfusionsmedicin Gävle sjukhus
801 87 Gävle
026-15 55 55
Fax 026-15 48 53

Transfusionsmedicin Hudiksvalls sjukhus
824 81 Hudiksvall
026-15 55 55
Fax 0650-921 80

Transfusionsmedicin Bollnäs sjukhus
821 81 Bollnäs
026-15 55 55
Fax 0278-384 99

Transfusionsmedicin Närsjukhuset i Söderhamn
826 81 Söderhamn
026-15 55 55
Fax 0270-77252

Transfusionsmedicin Närsjukhuset i Ljusdal
827 25 Ljusdal
026-15 55 55
Fax 0651-172 96