Bly

Bly i urin

Se ALS Scandinavia AB

 

Remiss

Konsultremiss eller remiss från ALS Scandinavia AB, kan även rekvireras på tfn 0920 - 28 99 00

Provtagning

Stickprov lämnas i slutet av veckan, efter arbetsdagens slut. Ej yrkesexponerade personer lämnar morgonurin.

Syradiskade plastburkar (ej TCA).
Kan rekvireras från ALS Scandinavia AB

Flaskan får ej sköljas av mottagaren.
Urinen MÅSTE lämnas direkt i flaskan utan användning av något ytterligare kärl.
Flaskans lock lägges upp och ned vid provlämningarna och man får ej beröra innerdelen av plastlocket.

Provhantering

Någon uppmätning av urinmängden skall ej ske.

Skicka hela flaskan.

Lägg flaskan i en plastpåse som försluts, för att förhindra läckage.

Förvara i kylskåp tills provpackning sker.

Analyserande laboratorium ALS Scandinavia AB
Aurorum 10
977 75 Luleå
0920 - 28 99 00