Bly

Bly i helblod

Se ALS Scandinavia AB

 

Remiss

Konsultremiss eller remiss från ALS Scandinavia AB, kan även rekvireras på tfn 0920 - 28 99 00

Provtagning

7mL Na-Heparinrör, mörkgrön propp.

Minsta volym 2 mL.
 
Artikel nummer 367735 BD
Hämta rör på det lokala Kliniskt Kemiska Laboratoriet.

Blanda provet väl efter provtagning, vänd minst 20 gånger.

Provhantering

Centrifugera ej.
Förvara i kylskåp tills provpackning sker.
Får ej frysas.

Skicka helblod i BioSafepåse.

Analyserande laboratorium ALS Scandinavia AB
Aurorum 10
977 75 Luleå
Tfn 0920 - 28 99 00
Fax 0920 - 28 99 40