BCR - ABL

Philadelphiakromosom

 

Remiss

Remiss från Klinisk genetik (DNA-lab) UAS eller Konsultremiss

Provtagning 5 mL EDTA-rör, lila propp
Minsta provmängd: kontakta Klinisk genetik DNA-lab vid provtagning på barn.
Provhantering

Helblod
Centrifugera ej
Frys ej
Förvara i kyl

Prov tas helst måndag - onsdag.
Provet skall vara så nytaget som möjligt.

Analyserande laboratorium

Klinisk Genetik DNA-lab
Akademiska Sjukhuset
751 85 Uppsala

018-611 59 40