S

S100B Hjärnprotein, lösligt
Salicylat Salicylat i plasma
Salmonella Serologi
Salmonella Faeces PCR
Sandimmun Ciklosporin
Sarcolemma antikroppar Sarcolemma antikroppar i serum
SARS-CoV-2 Antikroppspåvisning
SARS-Cov-2/Influensa A och B/RSV Nukleinsyrepåvisning
SARS-CoV-2/Influensa A och B/RSV akut Nukleinsyrepåvisning vid behov av akuta provsvar
Schistocyter Schistocyter i helblod
Scl-70 SpANA
Selen Selen i serum
Sertralin Zoloft
Serum Amyloid SAA, Serum Amyloid A protein
Serum för frysning
Sfärocytos heriditär Immunofenotypning = FACS
SHBG SHBG i plasma. Könshormonbildande globulin
Shigella Faeces PCR
Sialinsyra Sialinsyra i urin, fri och total
SIB (Sjukvårdsintegrerad biobank)
Sirolimus Rapamun i plasma
Sjukvårdsintegrerad Biobank (SIB)
Skyddad borste Kvantitativ aerob och anaerob odling
SLCO1B1, genotyp Farmakogenetisk analys
Sm SpANA
SMA Antikroppar mot glatt muskulatur (IgG)
SOD1 gen analys SOD1 gen analys
Sorkfeber Nephropatia epidemica, Puumalavirus
SpANA Specifik ANA: SSA, SSB, Sm, RNP, Scl-70, Jo-1, PCNA
Spektrum Spektrum i cerebrospinalvätska
Spermaprov Fertilitetsutredning
Spice Internetdroger
Spinalvätskeanalyser Provtagning spinalvätskeanalyser, cerebrospinalvätska, CSV, liquor.
Sp-isoelektrisk fokusering Känsligare metod än Spinal-elfores
Sporanox, Itraconazol Sporanox, Itraconazol i serum/plasma
Sporprov Sterilitetskontroll
Sputum, mikroskopi och odling Mikroskopi och aerob odling
Sputumcytologi Cytologi
SR Erc. sänkningsreaktion i helblod
SSA SpANA
SSB SpANA
Stafylokocker, serologi Stafylococcus aureus, antikroppsbestämning
Standardbikarbonat Standardbikarbonat i helblod
Stelkramp Tetanus, serologi
Stenanalys Njursten
Steroidprofil Steroidprofil i urin
Stesolid Diazepam, Apozepam i serum eller plasma
Stickskada, exponerad personal
Stickskada, misstänkt smittkälla
Sulfa Sulfonamid i serum
Sura mykopolysakarider Sura mykopolysakarider i urin
Svalgodling Odling för betahemolyserande streptokocker
Svampdiagnostik Odling
Syfilis Antikroppar mot Treponema pallidum
Syrabas status Syrabas status i helblod
Sårodling Allmän odling, aerob och anaerob