M

M-komponent (pdf) Proteinprofil, bedömning. (Platina id 09-72591)
Magnesium Magnesium i urin
Magnesium (pdf) Plasma. (Platina id 09-72385)
Malaria Plasmodium antigen i blod
MCH erytrocyternas medelhemoglobinmängd
MCHC erytrocyternas medelhemoglobinkoncentration
MCM6 Genotyp (pdf) Laktosintolerans, ärftlig. (Platina id 09-190892)
MCV (pdf) B-Erc medelvolym. (Platina id 09-64876)
Meropenem ex Meronem Koncentrationsbestämning av antibiotika
Metabolutredning Metabolutredning i plasma och urin
Metadon S-Metadon
Metanefriner fp-Metoxiadrenalin och fP-Metroxinoradrenalin
Metanol Metanol i plasma
Metformin Metformin i serum
Metotrexat Metotrexat i serum
Metoxikatekolamin Metoxikatekolamin i plasma
Metoxikatekolaminer Metoxikatekolaminer i urin
Metoxityramin
Metylentetrahydrofolat reduktas MTHFR
Metylmalonat Metylmalonat i serum
Mg Magnesium i urin
Mg (pdf) Plasma. (Platina id 09-72385)
MG-test Mottagare-givartest
Mononucleos Mononucleostest i serum/plasma.
Morbilli (mässling) Nukleinsyrapåvisning
Morbilli (mässling) Serologi
MPA- AUC Cellcept Mykofenolsyra
MPV Mean platelet volume
MRB Multiresistenta bakterier, MRSA, VRE, ESBL
MRSA Methicillinresistenta Staphylococcus aureus
MTHFR, genotyp Metylentetrahydrofolat reduktas i plasma
Mukopolysackarider Mukopolysackarider i urin
Multiresistenta bakterier MRB MRSA, VRE, ESBL
Muskelbiopsi Histologi
Mycoplasma genitalium PCR
Mycoplasma hominis PCR
Mycoplasma pneumoniae PCR
Mycoplasma pneumoniae Serologi
Myeloperoxidas MPO-ANCA, ANCA-kvantifiering
Mykobakterier Odling och PCR
Mykofenolsyra MPA - AUC cellcept
Myoglobin Myoglobin i urin
Myoglobin (pdf) Plasma. (Platina id 09-72411)