K

Kadmium Kadmium i urin, U-Cd
Kadmium Kadmium i helblod
Kalcitonin (CT) Kalcitonin i serum (CT)
Kalium (pdf) Urin. (Platina id 09-71775)
Kalium (pdf) Plasma. (Platina id 09-71772)
Kalprotektin (pdf) Feces. (Platina id 09-64065)
Kannabis Cannabis i urin
Kappakedja fri (pdf) Serum. (Platina id 09-752804)
Kappakedja total (pdf) Urin. (Platina id 09-72590)
Karbamazepin (pdf) Serum. (Platina id 09-71780)
Kardiolipin-antikroppar Kardiolipin-antikroppar i serum
Karnitin i plasma Karnitin plasma
Karnitin i urin Karnitin i urin
Katekolaminer Katekolaminer i urin
Kemiprofil Kemiprofil, plasma
Keratitodling (pdf) (Platina id 09-261519)
Klamydia PCR
Klomipramin Anafranil i serum
Klonazepam i plasma/serum Iktorivil
Klorid Urin
Klorid (pdf) Plasma. (Platina id 09-71797)
Klorid (pdf) Dialysvätska. (Platina id 09-151405)
Kloxacillin Koncentrationsbestämning
Klozapin Leponex
Koagulationsutredning
Kobalamin (B12) (pd) Plasma. (Platina id 09-71802)
Koffein Koffein i plasma
Kokain Kokain i urin
Koldioxid (pdf) Dialysvätska – Platina id 09-151405
Koldioxid, total (pdf) Plasma, venöst – Platina id 09-71790
Kolera Faeces PCR
Kolesterol (pdf) Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-156861)
Kolesterol (pdf) Plasma. (Platina id 09-71803)
Kolmonoxid Kolmonoxid i blod, gäller KKL Gävleborg
Komplementfaktor C3
Komplementfaktor C4
Komplementfaktorer B, C1q, C1 INA, C1 INA funktion, C2, C3, C3d, C4, C5 och C7
Koncentrationsbestämning av antibiotika (pdf) Gentamicin. (Platina id 09-65556)
Koncentrationsbestämning av antibiotika (pdf) Vancomycin. (Platina id 09-63927)
Konjunktiva (pdf) Odling. (Platina id 09-789539)
Koppar i serum Koppar i serum, S-Cu
Koppar i urin Koppar i urin, U-Cu
Koproporfyrin Koproporfyrin i urin
Kortisol Kortisol i urin
Kortisol Kortisol i saliv
Kortisol – funktionstest (pdf) Plasma. (Platina id 09-366409)
Kortisol (pdf) Plasma. (Platina id 09-216162)
Kreatinin – PNA (pdf) Kreatinin i helblod på Epoc (PNA). (Platina id 09-774597)
Kreatinin (pdf) PD-vätska. (Platina id 09-156862)
Kreatinin (pdf) Övriga kroppsvätskor. (Platina id 09-156855)
Kreatinin (pdf) Urin. (Platina id 09-63748)
Kreatinin (pdf) Plasma. (Platina id 09-72165)
Kreatinin, urin - albumin/kreatininkvot (pdf) Urin albumin /urin kreatininkvot (Platina id 09-63748)
Kreatinkinas (pdf) Plasma. (Platina id 09-64080)
Kreatinkinas Muscle Brain CK-MB massa, Kreatinkinas Muscle Brain
Kristaller Kristaller i ledvätska
Kromosomanalys Kromosomanalys
Kryoglobulin Kryoglobulin i serum
KUB-test
Kvicksilver Kvicksilver i urin, U-Hg
Kvicksilver Kvicksilver i blod. B- Hg
Kärlkateter (pdf) Odling. (Platina id 09-79449)
Köldantikroppar Köldantikroppar, titer