K

Kadmium Kadmium i urin, U-Cd
Kadmium Kadmium i helblod
Kalcitonin (CT) Kalcitonin i serum (CT)
Kalium Kalium i urin
Kalium Kalium i plasma
Kalprotektin Fecalt Kalprotektin - Markör vid gastrointestinala sjukdomar
Kannabis Cannabis i urin
Karbamazepin Karbamazepin i serum
Kardiolipin-antikroppar Kardiolipin-antikroppar i serum
Karnitin i plasma Karnitin plasma
Karnitin i urin Karnitin i urin
Katekolaminer Katekolaminer i urin
Kateterspets Odling CVK, CDK
Kemiprofil Kemiprofil, plasma
Keratitodling
Klomipramin Anafranil i serum
Klonazepam i plasma/serum Iktorivil
Klorid Klorid i urin
Klorid Klorid i plasma
Klorid Klorid i dialysvätska
Kloxacillin Koncentrationsbestämning
Klozapin Leponex
Koagulationsutredning
Kobalaminer Kobalaminer i plasma, B12
Koffein Koffein i plasma
Kokain Kokain i urin
Kolera Faeces PCR
Kolesterol Kolesterol i övriga kroppsvätskor
Kolesterol Kolesterol i plasma
Kolmonoxid Kolmonoxid i blod, gäller KKL Gävleborg
Komplementfaktor C3
Komplementfaktor C4
Komplementfaktorer B, C1q, C1 INA, C1 INA funktion, C2, C3, C3d, C4, C5 och C7
Koncentrationsbestämning av antibiotika
Koppar i serum Koppar i serum, S-Cu
Koppar i urin Koppar i urin, U-Cu
Koproporfyrin Koproporfyrin i urin
Kortisol Kortisol i urin
Kortisol Kortisol i plasma
Kortisol Kortisol i saliv
Kortisol - funktionstest Kortisol i plasma
Kreatinin Kreatinin i plasma
Kreatinin Kreatinin i urin
Kreatinin Kreatinin i PD-vätska
Kreatinin D-Kreatinin i övriga kroppsvätskor
Kreatinin, urin - Albumin/Kreatinin kvot Urin Albumin / Urin Kreatinin kvot
Kreatinkinas Kreatinkinas i plasma, S-CK
Kreatinkinas Muscle Brain CK-MB massa, Kreatinkinas Muscle Brain
Kristaller Kristaller i ledvätska
Kromosomanalys Kromosomanalys
Kryoglobulin Kryoglobulin i serum
KUB-test
Kvicksilver Kvicksilver i blod. B- Hg
Kvicksilver Kvicksilver i urin, U-Hg
Köldantikroppar Köldantikroppar, titer