H

Haemophilus influenzae Serologi
Hand-fot-munsjukdom Enterovirus
Haptoglobin Haptoglobin i plasma
Hb Hemoglobin
HbA1c Glykerat hemoglobin i helblod
Hb-elfores Hemoglobinfraktioner
HbF HbF i helblod
HC2 Humant Papillomavirus, Gynekologisk analys, Virus-test, Cervix-test, DNA-test
hCG Humant koriongonadotropin i plasma
HCV Serologi, antikroppar mot Hepatit C
HCV-RNA PCR, nukleinsyrapåvisning, kvantitativ
HDL-kolesterol HDL-kolesterol i plasma
Helicobacter pylori Serologi
Helicobacter pylori Antigen i faeces
Helicobacter pylori Odling, biopsi
Hemoglobin Hemoglobin i Faeces, F-Hb
Hemoglobin Hemoglobin i pleura- och pericardvätska
Hemoglobin Hemoglobin i helblod
Hemoglobin Hemoglobin i urin
Hemoglobinfraktioner Thalassemiscreen (HbA2 och HbF)
Hemokromatos
Heparinaktivitet LMW
Heparinantikroppar Heparininducerad trombocytopeni
Hepatit A PCR
Hepatit A Serologi, antikroppar mot Hepatit A
Hepatit B Serologi
Hepatit B virus, HBV-DNA PCR
Hepatit C Serologi, antikroppar mot Hepatit C, HCV
Hepatit C virus, HCV-RNA PCR, nukleinsyrapåvisning, kvantitativ
Hepatit C virus, HCV-RNA, genotypning PCR, genotypning
Hepatit C virus, proteashämmare Resistensbestämning NS3
Hepatit D Antikroppsbestämning och PCR
Hepatit E Antikroppsbestämning och PCR
Heriditär Sfärocytos
Herpes simplex, HSV 1 och 2 PCR, nukleinsyrapåvisning
Herpes simplex, HSV 1 och 2 Antigenpåvisning
Herpes simplex, HSV 1 och 2 Serologi, antikroppspåvisning
HFE-Gen HFE-Gen i helblod
Histopatologi Histopatologiska provtagningsanvisningar; PAD, Patologi
HIT
HIV PCR, resistensbestämning och subtypning
HIV Antikroppar mot HIV-1 och 2 och HIV-1 antigen
HIV-1 RNA PCR Kvantifiering
HIV-antigen PCR
HLA HLA-antikroppsundersökning
HLA-B27 HLA-B27 i helblod
HLA-B27 HLA-B27 typning
Homocystein Homocystein i plasma
HPV-analys Gynekologisk analys, Virus-test, Cervix-test, DNA-test, Humant Papillomavirus
HSV 1 och 2 Herpes simplex
HTLV Serologi, antikroppar mot HTLV
Hudbiopsi Histologi
Hudexcision KPC Histologi
Humant Polyomavirus BK-virus PCR
Hydroxiindolacetat 5-HIA i urin
Hydroxiprogesteron 17-Hydroxiprogesteron i serum
Hydroxylas 21-hydroxylas i serum - antikroppar mot Addisons sjukdom
Hydroxymetoxylmandelat Hydroxy-Metoxyl-Mandelat (UHMM) (MHMA) i urin, Vanelylmandelic Acid (UVMA) i urin
Hypolaktasi, adult genotyp Se Laktosintolerans, ärftlig