Hepatit C virus, HCV-RNA

PCR, nukleinsyrapåvisning, kvantitativ

HCV-RNA  – Akademiska laboratoriet

Remiss: Mikrobiologi2

Specialregler: Provtagning bör ske måndag-torsdag. Sänd provet med nästa ordinarie transport.
I väntan på transport kylförvaras provet. Transport utanför Akademiska sjukhuset sker i kyla. Provet bör vara laboratoriet till hand inom 2 dygn efter provtagningen.